Obok Żydów wejdą do niego także poganie.

Ukazał im w ten sposób swą Boską naturę.

Dlaczego Pan Bóg toleruje zło?

Pan zawsze zapewnia idealne warunki, gorzej po naszej stronie.

Ukazanie się Boga ludziom nazywamy teofanią.

Kolejne przypowieści Jezusa są dla nas źródłem ważnych przemyśleń.

Wartościowa książka