Ukazanie się Boga ludziom nazywamy teofanią.

Kolejne przypowieści Jezusa są dla nas źródłem ważnych przemyśleń.

Dlaczego Pan Bóg toleruje zło?

Pan zawsze zapewnia idealne warunki, gorzej po naszej stronie.

Ukazał im w ten sposób swą Boską naturę.