Ono powinno stać się fundamentem naszego życia.

O troskliwym Gospodarzu i niewdzięcznej winnicy.

 Mamy przebaczać siedemdziesiąt siedem razy, czyli zawsze.

Niesienie krzyża to najtrudniejsza forma naśladowania Mistrza.

Obie rzeczywistości nieustannie się przenikają.

Bóg daje ją każdemu grzesznikowi.

Nie wolno nam przechodzić obojętnie wobec grzeszącego bliźniego.

Udzielają jej autorzy dzisiejszych czytań.

Wszyscy jesteśmy na nią zaproszeni.

Jego postępowanie czasem wydaje nam się wręcz nielogiczne.

Wartościowa książka