Obie rzeczywistości nieustannie się przenikają.

Bóg daje ją każdemu grzesznikowi.

Nie wolno nam przechodzić obojętnie wobec grzeszącego bliźniego.

Udzielają jej autorzy dzisiejszych czytań.

Wszyscy jesteśmy na nią zaproszeni.

Jego postępowanie czasem wydaje nam się wręcz nielogiczne.

Niesienie krzyża to najtrudniejsza forma naśladowania Mistrza.

Obok Żydów wejdą do niego także poganie.

O troskliwym Gospodarzu i niewdzięcznej winnicy.

 Mamy przebaczać siedemdziesiąt siedem razy, czyli zawsze.