Liturgia słowa z czwartku: Hi 19, 21-27; Ps 27 (26), 7-8a. 8b-9c. 13-14 (R.: por. 13); Mk 1, 15; Łk 10, 1-12.

Liturgia słowa ze święta 29 września: Dn 7, 9-10. 13-14 lub Ap 12, 7-12a; Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 4-5 (R.: por. 1c); Por. Ps 103 (102), 21; J 1, 47-51.

Liturgia słowa z poniedziałku: Hi 1, 6-22; Ps 17 (16), 1bcd. 2-3. 6-7 (R.: por. 6b); Por. Mk 10, 45; Łk 9, 46-50.

Liturgia słowa: Ez 18, 25-28; Ps 25 (24), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 6a); Flp 2, 1-11 lub Flp 2, 1-5; Por. J 10, 27; Mt 21, 28-32.

Liturgia słowa: Koh 11, 9 – 12, 8; Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1b); Por. 2 Tm 1, 10b; Łk 9, 43b-45.

Liturgia słowa: Koh 3, 1-11; Ps 144 (143), 1b i 2abc. 3-4 (R.: por. 1b); Por. Mk 10, 45; Łk 9, 18-22.

Liturgia słowa: Koh 1, 2-11; Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1b); J 14, 6; Łk 9, 7-9.

Liturgia słowa ze środy: Prz 30, 5-9; Ps 119 (118), 29 i 72. 89 i 101. 104 i 163 (R.: por. 105a); Mk 1, 15; Łk 9, 1-6.

Liturgia słowa: Prz 21, 1-6. 10-13; Ps 119 (118), 1 i 27. 30 i 34. 35 i 44 (R.: por. 35a); Por. Łk 11, 28; Łk 8, 19-21.

Liturgia słowa ze święta 21 września: Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 19 (18) ), 2-3. 4-5b (R. 5a); Mt 9, 9-13.

Liturgia słowa: Iz 55, 6-9; Ps 145 (144), 2-3. 8-9. 17-18 (R.: 18a); Flp 1, 20c-24. 27a; Por. Dz 16, 14b; Mt 20, 1-16a.

Liturgia słowa: 1 Kor 15, 35-37. 42-49; Ps 56 (55), 3 i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 14c); Por. Łk 8, 15; Łk 8, 4-15.

Liturgia słowa ze święta 18 września: Mdr 4, 7-15 lub 1 J 2, 12-17; Ps 148, 1b-2. 11-12. 13-14c (R.: por. 13a); Mt 5, 8; Łk 2, 41-52.

Liturgia słowa ze środy: 1 Kor 12, 31 - 13, 13; Ps 33 (32), 2-3. 4-5. 12 i 22 (R.: por. 12); Por. J 6, 63c. 68c; Łk 7, 31-35.

Liturgia słowa ze wspomnienia 15 września: Hbr 5, 7-9; Ps 31 (30), 2-3b. 3c-4. 5-6. 15-16. 20 (R.: 17b); Sekwencja – według uznania; J 19, 25-27 lub Łk 2, 33-35.

Liturgia słowa ze święta 14 września: Lb 21, 4b-9 lub Flp 2, 6-11; Ps 78 (77), 1b-2. 34-35. 36-37. 38 (R.: por. 7b); J 3, 13-17.

Liturgia słowa: Syr 27, 30 – 28, 7; Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 9-10. 11-12 (R.: por. 8a); Rz 14, 7-9; J 13, 34; Mt 18, 21-35.

Liturgia słowa: 1 Kor 10, 14-22; Ps 116B (115), 12-13. 17-18 (R.: por. 17a); J 14, 23; Łk 6, 43-49.

Liturgia słowa: 1 Kor 9, 16-19. 22-27; Ps 84 (83), 3-4. 5-6. 12 (R.: por. 2); Por. J 17, 17ba; Łk 6, 39-42.

Liturgia słowa: 1 Kor 8, 1b-7. 10-13; Ps 139 (138), 1b-3. 13-14b. 23-24 (R.: por. 24b); Por. 1 J 4, 12bcd; Łk 6, 27-38.

Liturgia słowa: 1 Kor 7, 25-31; Ps 45 (44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: 11a); Por. Łk 6, 23ab; Łk 6, 20-26.

Liturgia słowa ze święta 8 września: Mi 5, 1-4a lub Rz 8, 28-30; Ps 13 (12), 6 (R.: por. Iz 61, 10b); Mt 1, 1-16. 18-23 lub Mt 1, 18-23. Albo według uznania Psalm responsoryjny z poprzedniego wydania Lekcjonarza, szczególnie w sanktuariach: Ps 96 (95), 1-2. 11-12. 13 (R.: por. Iz 61, 10b).

Liturgia słowa: 1 Kor 5, 1-8; Ps 5, 5-6a. 6b-7. 12 (R.: por. 9a); Por. J 10, 27; Łk 6, 6-11.

Liturgia słowa: Ez 33, 7-9; Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a); Rz 13, 8-10; Por. 2 Kor 5, 19; Mt 18, 15-20.

Liturgia słowa: 1 Kor 4, 6-15; Ps 145 (144), 17-18. 19-20. 21 (R.: 18a); J 14, 6; Łk 6, 1-5.

Liturgia słowa: 1 Kor 4, 1-5; Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 27-28b. 39-40 (R.: por. 39a); J 8, 12; Łk 5, 33-39.

Liturgia słowa z czwartku: 1 Kor 3, 18-23; Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 1b); Mt 4, 19; Łk 5, 1-11.

Liturgia słowa: 1 Kor 3, 1-9; Ps 33 (32), 12-13. 14-15. 20-21 (R.: por. 12); Por. Łk 4, 18; Łk 4, 38-44.

Liturgia słowa: 1 Kor 2, 10b-16; Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13. 14 i 17 (R.: 17a); Por. Łk 7, 16; Łk 4, 31-37.

Liturgia słowa: 1 Kor 2, 1-5; Ps 119 (118), 97-98. 99-100. 101-102 (R.: 97a); Por. Łk 4, 18; Łk 4, 16-30.

Liturgia słowa: Jr 20, 7-9; Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab); Rz 12, 1-2; Por. Ef 1, 17-18; Mt 16, 21-27.

Kuba. Gorzki smak cygar