Liturgia słowa: Dz 5, 17-26; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 7a); J 3, 16; J 3, 16-21.

Liturgia słowa: Dz 4, 32-37; Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a); J 3, 14b-15; J 3, 7b-15.

Liturgia słowa: Dz 4, 23-31; Ps 2, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 12d); Kol 3, 1; J 3, 1-8.

Liturgia słowa: Dz 4, 32-35; Ps 118 (117), 2-4. 16-18. 22-24 (R.: por. 1c); 1 J 5, 1-6; Por. J 20, 29; J 20, 19-31.

Liturgia słowa: Dz 4, 13-21; Ps 118 (117), 1bc i 14-15b. 16-18. 19-21 (R.: por. 21a); Ps 118 (117), 24; Mk 16, 9-15.

Liturgia słowa: Dz 4, 1-12; Ps 118 (117), 1b-2 i 4. 22-24. 25-27a (R.: por. 22); Ps 118 (117), 24; J 21, 1-14.

Liturgia słowa: Dz 3, 11-26; Ps 8, 2ab i 5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab); Ps 118 (117), 24; Łk 24, 35-48.

Liturgia słowa: Dz 3, 1-10; Ps 105 (106), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.: por. 3b); Ps 118 (117), 24; Łk 24, 13-35.

Liturgia słowa: Dz 2, 36-41; Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R. por. 5b); Ps 118 (117), 24; J 20, 11-18.

Liturgia słowa: Dz 2, 14. 22b-32; Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 1b); Ps 118 (117), 24; Mt 28, 8-15.

Liturgia słowa: Dz 10, 34a. 37-43; Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24); Kol 3, 1-4 lub 1Kor 5, 6b-8; Sekwencja; Por. 1Kor 5, 7b-8a; J 20, 1-9 lub Mk 16, 1-7. Według uznania – Ewangelia podczas Mszy wieczornej: Łk 24, 13-35.

Liturgia słowa: I/ Rdz 1, 1 – 2, 2 lub Rdz 1, 1. 26-31a; Ps 104 (103), 1-2a. 5-6. 10 i 12. 13-14b. 24 i 35c (R.: por. 30) lub Ps 33 (32), 4-5. 6-7. 12-13. 20 i 22 (R.: por. 5b); II/ Rdz 22, 1-18 lub Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18; Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1b); III/ Wj 14, 15 – 15, 1a; Ps Wj 15, 1b. 2c. 3-4. 17-18 (R.: por. 1bc); IV/ Iz 54, 4a. 5-14; Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11 i 12a i 13b (R.: 2a); V/ Iz 55, 1-11; Ps Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 3); VI/ Ba 3, 9-15. 32 – 4, 4; Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68c); VII/ Ez 36, 16-17a. 18-28; Ps 42 (41), 2-3. 5; Ps 43, 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 3ab) lub przy chrzcie Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: por. 12a); Rz 6, 3-11; Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23; Mk 16, 1-7.

Liturgia słowa: Iz 52, 13 – 53, 12; Ps 31 (30), 2 i 6. 12ab i 13. 15-16. 17 i 25 (R.: por. Łk 23, 46); Hbr 4, 14-16; 5, 7-9; Flp 2, 8-9; J 18, 1 – 19, 42.

Liturgia słowa: Wj 12, 1-8. 11-14; Ps 116B (115), 12-13. 15-16bc. 17-18 (R.: por. 1Kor 10, 16); 1 Kor 11, 23-26; J 13, 34; J 13, 1-15.

Liturgia słowa: Iz 50, 4-9a; Ps 69 (68), 8-10. 21-22. 31 i 33-34 (R.: por. 14c); Mt 26, 14-25.

Liturgia słowa: Iz 49, 1-6; Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15 i 17 (R.: por. 15a); J 13, 21-33. 36-38.

Liturgia słowa: Iz 42, 1-7; Ps 27 (26), 1bcde. 2. 3. 13-14 (R.: 1b); J 12, 1-11.

Ewangelia zawsze przy błogosławieństwie palm: Mk 11, 1-10 lub J 12, 12-16.
Liturgia słowa Mszy świętej: Iz 50, 4-7; Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a); Flp 2, 6-11; Por. Flp 2, 8-9; Mk 14, 1 – 15, 47 lub Mk 15, 1-39.

Liturgia słowa: Ez 37, 21-28; Ps Jr 31, 10. 11-12b. 13 (R.: por. 10d); Ez 18, 31ac; J 11, 45-57.

Liturgia słowa: Jr 20, 10-13; Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 5-6. 7 (R.: por. 7); Por. J 6, 63c. 68c; J 10, 31-42.

Liturgia słowa z uroczystości 25 marca: Iz 7, 10-14; 8, 10c; Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 11 (R.: por. 8a i 9a); Hbr 10, 4-10; J 1, 14ab; Łk 1, 26-38.

Liturgia słowa: Dn 3, 14-20. 91-92. 95; Ps Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. Dn 3, 52); Por. Łk 8, 15; J 8, 31-42.

Liturgia słowa: Lb 21, 4-9; Ps 102 (101), 2-3a i 3cd. 16-17. 18-19. 20-21 (R.: por. 2); J 8, 21-30.

Liturgia słowa: Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 lub Dn 13, 41c-62; Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 4ab); Por. Ez 33, 11; J 8, 1-11.

Liturgia słowa: Jr 31, 31-34; Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 14 i 15 (R.: por. 12a); Hbr 5, 7-9; J 12, 26a; J 12, 20-33.

Liturgia słowa: Jr 11, 18-20; Ps 7, 2-3. 9b-10. 11-12 (R.: por. 2a); Por. Łk 8, 15; J 7, 40-53.

Liturgia słowa z uroczystości 19 marca: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: 37a); Rz 4, 13. 16-18. 22; Por. Ps 84 (83), 5; Mt 1, 16. 18-21. 24a lub Łk 2, 41-51a.

Liturgia słowa: Iz 49, 8-15; Ps 145 (144), 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 8a); J 11, 25a. 26; J 5, 17-30.

Liturgia słowa: Ez 47, 1-9. 12; Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 8); Ps 51 (50), 12a. 14a; J 5, 1-16.

Liturgia słowa: Iz 65, 17-21; Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a); Por. Am 5, 14; J 4, 43-54.

Liturgia słowa: 2 Krn 36, 14-16. 19-23; Ps 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6 (R.: por. 6b); Ef 2, 4-10; Por. J 3, 16; J 3, 14-21.