Liturgia słowa z poniedziałku: Oz 2, 16. 17b-18. 21-22; Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a); Por. 2 Tm 1, 10b; Mt 9, 18-26.

Liturgia słowa: Za 9, 9-10; Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14 (R.: 1b); Rz 8, 9. 11-13; Por. Mt 11, 25; Mt 11, 25-30.

Liturgia słowa: Am 9, 11-15; Ps 85 (84), 9. 11-12. 13-14 (R.: por. 9); Por. J 10, 27; Mt 9, 14-17.

Liturgia słowa ze święta 3 lipca: Ef 2, 19-22; Ps 117 (116), 1b-2 (R.: por. Mt 16, 15); Por. J 20, 29; J 20, 24-29.

Liturgia słowa: Am 7, 10-17; Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 10b); Por. 2 Kor 5, 19; Mt 9, 1-8.

Liturgia słowa: Am 5, 14-15. 21-24; Ps 50 (49), 7-8. 9-10. 11-12. 16b-17 (R.: por. 23b); Jk 1, 18; Mt 8, 28-34.

Liturgia słowa: Am 3, 1-8; 4, 11-12; Ps 5, 5-6a. 6b-7. 8 (R.: por. 9a); Por. Ps 130 (129), 5; Mt 8, 23-27.

Liturgia słowa z uroczystości 29 czerwca w dzień: Dz 12, 1-11; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b); 2 Tm 4, 6-9. 16-18; Mt 16, 18; Mt 16, 13-19.

Liturgia słowa: 2 Krl 4, 8-12a. 14-16a; Ps 89 (88), 2-3. 16-17. 18-19 (R.: por. 2a); Rz 6, 3-4. 8-11; Por. 1 P 2, 9; Mt 10, 37-42.

Liturgia słowa z soboty: Lm 2, 2. 10-14. 18-19; Ps 74 (73), 1b-2. 3-4. 5-7. 20-21 (R.: por. 19b); Por. Mt 8, 17; Mt 8, 5-17.

Liturgia słowa: 2 Krl 24, 8-17; Ps 79 (78), 1b-2. 3-4. 5 i 8. 9 (R.: por. 9cd); J 14, 23; Mt 7, 21-29.

Liturgia słowa z uroczystości 24 czerwca w dzień: Iz 49, 1-6; Ps 139 (138), 1b-3. 13-14b. 14c-15 (R.: por. 14a); Dz 13, 22-26; Łk 1, 76; Łk 1, 57-66. 80.

Liturgia słowa: 2 Krl 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36; Ps 48 (47), 2-3b. 3c-4. 10-11 (R.: por. 9d); J 8, 12; Mt 7, 6. 12-14.

Liturgia słowa: 2 Krl 17, 5-8. 13-15a. 18; Ps 60 (59), 3-4. 5 i 12. 13-14 (R.: por. 7b); Por. Hbr 4, 12; Mt 7, 1-5.

Liturgia słowa: Jr 20, 10-13; Ps 69 (68), 8-10. 14. 17 i 33. 34-35 (R.: por. 14c); Rz 5, 12-15; Por. J 15, 26b. 27a; Mt 10, 26-33.

Liturgia słowa ze wspomnienia: Iz 61, 9-11; Ps 1 Sm 2, 1bcde. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1b); Por. Łk 2, 19; Łk 2, 41-51.

Liturgia słowa z uroczystości na końcu tomu III: Pwt 7, 6-11; Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 6-7. 8 i 10 (R.: por. 17a); 1 J 4, 7-16; Mt 11, 29ab; Mt 11, 25-30.

Liturgia słowa: Syr 48, 1-14; Ps 97 (96), 1-2. 3-4. 5-6. 7 (R.: por. 12a); Por. Rz 8, 15bc; Mt 6, 7-15.

Liturgia słowa ze środy: 2 Krl 2, 1. 6-14; Ps 31 (30), 20. 21. 24 (R.: por. 25); J 14, 23; Mt 6, 1-6. 16-18.

Liturgia słowa: 1 Krl 21, 17-29; Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 11 i 16 (R.: por. 3a); Por. J 13, 34; Mt 5, 43-48.

Liturgia słowa: 1 Krl 21, 1b-16; Ps 5, 2-3. 5-6a. 6b-7 (R.: por. 3a); Ps 119 (118), 105; Mt 5, 38-42.

Liturgia słowa: Wj 19, 2-6a; Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 3c); Rz 5, 6-11; Mk 1, 15; Mt 9, 36 – 10, 8.

Liturgia słowa z soboty: 1 Krl 19, 19-21; Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10 (R.: por. 5a); Ps 119 (118), 36a. 29b; Mt 5, 33-37.

Liturgia słowa: 1 Krl 19, 9a. 11-16; Ps 27 (26), 7-8a. 8b-9c. 13-14 (R.: por. 8b); Por. Flp 2, 15d. 16a; Mt 5, 27-32.

Liturgia słowa z uroczystości: Pwt 8, 2-3. 14b-16a; Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a); 1 Kor 10, 16-17; J 6, 51ab; J 6, 51-58.

Ewangelie podczas procesji: Mt 26,17-19. 26-29; Mk 8,1-9; Łk 24,13-16. 28-35; J 17, 20-26.

Liturgia słowa: 1 Krl 18, 20-39; Ps 16 (15), 1b-2a. 4. 5 i 8. 11 (R.: por. 1b); Ps 25 (24), 4b. 5a; Mt 5, 17-19.

Liturgia słowa: 1 Krl 17, 7-16; Ps 4, 2. 3-4a. 4b-5. 7-8 (R.: por. 7b); Mt 5, 16; Mt 5, 13-16.

Liturgia słowa z poniedziałku: 1 Krl 17, 1-6; Ps 121 (120), 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2); Mt 5, 12a; Mt 5, 1-12.

Liturgia słowa z uroczystości: Wj 34, 4b-6. 8-9; Ps Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b); 2 Kor 13, 11-13; Por. Ap 1, 8; J 3, 16-18.

Liturgia słowa: 2 Tm 4, 1-8; Ps 71 (70), 8-9. 14-15b. 16-17 (R.: por. 15a); Mt 5, 3; Mk 12, 38-44.

Liturgia słowa z piątku: 2 Tm 3, 10-17; Ps 119 (118), 157 i 160. 161 i 165. 166 i 168 (R.: por. 165a); J 14, 23; Mk 12, 35-37.