Liturgia słowa: Hbr 10, 11-18; Ps 110 (109), 1b-2. 3-4 (R.: por. 4b); Mk 4, 1-20.

Liturgia słowa ze wspomnienia 26 stycznia: 2 Tm 1, 1-8 lub Tt 1, 1-5; Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8. 10 (R.: por. 3); Por. Łk 4, 18; Łk 10, 1-9.

Liturgia słowa ze święta 25 stycznia: Dz 22, 3-16 lub Dz 9, 1-22; Ps 117 (116), 1b-2 (R.: por. Mk 16, 15); Por. J 15, 16; Mk 16, 15-18.

Liturgia słowa: Jon 3, 1-5. 10; Ps 25; (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: 4b); 1 Kor 7, 29-31; Mk 1, 15; Mk 1, 14-20.

Liturgia słowa: Hbr 9, 1-3. 11-14; Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6); Por. Dz 16, 14b; Mk 3, 20-21.

Liturgia słowa: Hbr 8, 6-13; Ps 85 (84), 8 i 10. 11-12. 13-14 (R.: 11a); Por. 2 Kor 5, 19; Mk 3, 13-19.

Liturgia słowa z czwartku: Hbr 7, 25 – 8, 6; Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 17 (R.: por. 8a i 9a); Por. 2 Tm 1, 10b; Mk 3, 7-12.

Liturgia słowa: Hbr 7, 1-3. 15-17; Ps 110 (109), 1b-2. 3-4 (R.: por. 4b); Por. Mt 4, 23; Mk 3, 1-6.

Liturgia słowa z wtorku: Hbr 6, 10-20; Ps 111 (110), 1b-2. 4-5. 9 i 10c (R.: 5b); Por. Ef 1, 17-18; Mk 2, 23-28.

Liturgia słowa: Hbr 5, 1-10; Ps 110 (109), 1b-2. 3-4 (R.: por. 4b); Por. Hbr 4, 12; Mk 2, 18-22.

Liturgia słowa: 1 Sm 3, 3b-10. 19; Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a); 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20; Por. J 1, 41b. 17b; J 1, 35-42.

Liturgia słowa: Hbr 4, 12-16; Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63c); Por. Łk 4, 18; Mk 2, 13-17.

Liturgia słowa: Hbr 4, 1-5. 11; Ps 78 (77), 3 i 4bc. 6-7. 8 (R.: por. 7b); Por. Łk 7, 16; Mk 2, 1-12.

Liturgia słowa: Hbr 3, 7-14; Ps 95 (94), 6-7c. 7d-9. 10-11 (R.: por. 7d-8a); Por. Mt 4, 23; Mk 1, 40-45.

Liturgia słowa: Hbr 2, 14-18; Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a); Por. J 10, 27; Mk 1, 29-39

Liturgia słowa: Hbr 2, 5-12; Ps 8, 2ab i 5. 6-7. 8-9 (R.: por. 7); Por. 1 Tes 2, 13; Mk 1, 21-28.

Liturgia słowa: Hbr 1, 1-6; Ps 97 (96), 1-2. 6 i 7c i 9 (R.: por. 7c); Mk 1, 15; Mk 1, 14-20.

Liturgia słowa według nowego wydania Lekcjonarza mszalnego z roku B: Iz 55, 1-11; Ps Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 3); 1 J 5, 1-9; Por. J 1, 29; Mk 1, 7-11.

Liturgia słowa z 9 stycznia: 1 J 4, 11-18; Ps 72 (71), 1b-2. 10-11. 12-13 (R.: por. 11); Por. 1Tm 3, 16; Mk 6, 45-52.

Liturgia słowa z 8 stycznia: 1 J 4, 7-10; Ps 72 (71), 1b-2. 3-4b. 7-8 (R.: por. 11); Łk 4, 18; Mk 6, 34-44.

Liturgia słowa z 7 stycznia w zestawie drugim: 1 J 3, 22 – 4, 6; Ps 2, 7-8. 10-12a (R.: por. 8a); Mt 4, 23; Mt 4, 12-17. 23-25.

Liturgia słowa z uroczystości: Iz 60, 1-6; Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 11); Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 2b; Mt 2, 1-12.

Liturgia słowa z 5 stycznia: 1 J 3, 11-21; Ps 100 (99) 2-3. 4-5 (R. por. 1b); J 1, 43-51.

Liturgia słowa z 4 stycznia: 1 J 3, 7-10; Ps 98 (97), 1bcde. 7-8. 9 (R.: por. 3cd); Hbr 1, 1-2a; J 1, 35-42.

Liturgia słowa z niedzieli: Syr 24, 1-2. 8-12; Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. J 1, 14); Ef 1, 3-6. 15-18; Por. 1 Tm 3, 16; J 1, 1-18 lub J 1, 1-5. 9-14.

Liturgia słowa z 2 stycznia czasu Narodzenia Pańskiego: 1 J 2, 22-28; Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 3cd); Hbr 1, 1-2a; J 1, 19-28.

Liturgia słowa: Lb 6, 22-27; Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: por. 2a); Ga 4, 4-7; Hbr 1, 1-2a; Łk 2, 16-21.

Liturgia słowa z 31 grudnia: 1 J 2, 18-21; Ps 96 (95), 1-2. 11-12. 13 (R.: por. 11a); J 1, 14a. 12a; J 1, 1-18.

Liturgia słowa z 30 grudnia: 1 J 2, 12-17; Ps 96 (95), 7-8. 9-10 (R.: por. 11a); Łk 2, 36-40.

Liturgia słowa z 29 grudnia: 1 J 2, 3-11; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 5b i 6 (R.: por. 11a); Łk 2, 32; Łk 2, 22-35.

Liturgia słowa ze święta 28 grudnia: 1 J 1, 5 – 2, 2; Ps 124 (123), 2-3. 4-5. 7-8 (R.: por. 8a); Mt 2, 13-18.

Liturgia słowa według nowego wydania Lekcjonarza mszalnego z roku B: Rdz 15, 1-6; 21, 1-3; Ps 105, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 8a); Hbr 11, 8. 11-12. 17-19; Por. Hbr 1, 1-2a; Łk 2, 22-40 lub Łk 2, 22. 39-40.