Święty Boże, Święty mocny, Święty Nieśmiertelny –
Zmiłuj się nad nami!

Od powietrza, głodu, ognia i wojny –
Wybaw nas, Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci –
Zachowaj nas, Panie!

My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, –
Wysłuchaj nas, Panie!


Źródło: Ks. dr Edmund Skalski, „Z Panem Bogiem”, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2014