Bo przecież nie jest to nazwisko Jezusa.

Co oznacza imię naszego Zbawiciela?

Niekiedy spotykamy je w Ewangelii. Co one oznaczają?

Czy słowo „Pan” to zwrot grzecznościowy?

Czy w Ewangelii znajdziemy coś na temat wakacji?

W czerwcu, w miesiącu Jemu poświęconemu, warto przyjrzeć się tej kwestii.

Co oznacza ten trudny termin przywoływany w okresie wielkanocnym?

Jakie informacje podają nam na ten temat ewangeliści?

Co Ewangelia mówi o powszechnym zmartwychwstaniu ciał?

Dlaczego Maryję określamy tym właśnie tytułem?

Co o nim piszą ewangeliści?

Tyle ryb według św. Jana złowili apostołowie po zmartwychwstaniu Jezusa (por. J 21,11).