Już 17 maja w Kartuzach słychać było dziękczynienie za osobę św. Jana Pawła II, jego nauczanie i działalność na rzecz pokoju w Polsce i na świecie.

Na sumie parafialnej w kolegiacie pw. WNMP w Kartuzach pojawiły się elementy kaszubskie - gdyż to właśnie papież Polak z naciskiem mówił o zachowaniu swojej tożsamości i pielęgnowaniu tradycji. Za sprawą Jacka Kitowskiego w świątyni zabrzmiała bazuna, instrument używany dziś dla podniesienia rangi różnych wydarzeń.
Na zakończenie wieczornego niedzielnego różańca w kościele pw. św. Kazimierza wybrzmiała "Barka". Zaś 18 maja z samego rana dziękczynną mszę św. za osobę i świętość życia Jana Pawła II sprawował ks. proboszcz Ryszard Różycki w asyście ks. kan. Gerarda Markowskiego i ks. Grzegorza Kudelskiego, dyrektora Katolickiej Szkoły Parafialnej noszącej imię świętego Jana Pawła II. Jej poczet sztandarowy obecny był na tej wyjątkowej mszy św.
Homilię wygłosił ks. Waldemar Prondzinski

Posłuchaj TUTAJ:
- Homilia 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II


Źródło: http://radioglos.pl/wiadomosci/z-zycia-kosciola/7574-100-rocznica-urodzin-sw-jana-pawla-ii-w-kartuzach