Informacja z dnia 26 marca 2020 roku związana z COVID-19 (zapaleniem płuc spowodowanym nowym koronawirusem SARS-CoV-2) w województwie pomorskim


 • liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - 924
 • liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433 e zm.) - w trakcie weryfikacji danych z aplikacji Systemu Wjazdów do Polski
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 - 37
 • liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym - 4359
 • liczba decyzji o izolacji domowej wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej - 20
 • liczba próbek zbadanych w ostatnich 24 godzinach dla województwa pomorskiego - 168
 • liczba próbek zbadanych dla województwa pomorskiego łącznie - 1248
 • liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni - 27
  * od 22.03.2020 roku w Laboratorium Diagnostyki Medycznej nie będą wykonywane badania w kierunku wirusa Sars-CoV-2 dla innych województw
 • zalecenia i wytyczne Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - nowych zaleceń i wytycznych nie wydawano

Wszystkie osoby z kontaktu z osobami, u których potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2, zostały objęte kwarantanną domową.

czwartek, 26 marzec 2020 18:55
Raport 2 z dnia 26 marca 2020 roku - potwierdzone przypadki SARS-CoV-2 w województwie pomorskim

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 u 2 osób z terenu województwa pomorskiego – miasto Gdynia.

Stan zdrowia osób u których stwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 jest dobry, będzie przeprowadzona konsultacja lekarska.

Służby sanitarne prowadzą działania przeciwepidemiczne.

czwartek, 26 marzec 2020 18:24

Raport z dnia 26 marca 2020 roku - potwierdzone przypadki SARS-CoV-2 w województwie pomorskim

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 u 3 osób z terenu województwa pomorskiego – miasto Gdańsk, powiat gdański, powiat kartuski.

Stan zdrowia osób u których stwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 jest dobry, będzie przeprowadzona konsultacja lekarska.

Służby sanitarne prowadzą działania przeciwepidemiczne.

czwartek, 26 marzec 2020 08:19Źródło: http://www.wsse.gda.pl/aktualnosci-i-komunikaty