Informacja z dnia 24 marca 2020 roku związana z COVID-19 (zapaleniem płuc spowodowanym nowym koronawirusem SARS-CoV-2) w województwie pomorskim


 • liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - 1027
 • liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433 e zm.) - w trakcie weryfikacji danych z aplikacji Systemu Wjazdów do Polski
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 - 33
 • liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym - 4403
 • liczba decyzji o izolacji domowej wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej - 18
 • liczba próbek zbadanych w ostatnich 24 godzinach dla województwa pomorskiego - 118
 • liczba próbek zbadanych dla województwa pomorskiego łącznie - 998
 • liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni - 22
  * od 22.03.2020 roku w Laboratorium Diagnostyki Medycznej nie będą wykonywane badania w kierunku wirusa Sars-CoV-2 dla innych województw
 • zalecenia i wytyczne Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - nowych zaleceń i wytycznych nie wydawano

Wszystkie osoby z kontaktu z osobami, u których potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2, zostały objęte kwarantanną domową.

wtorek, 24 marzec 2020 18:37Raport z dnia 24 marca 2020 roku - potwierdzone przypadki SARS-CoV-2 w województwie pomorskim

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 u 1 osoby z terenu województwa pomorskiego – miasto Gdańsk.

Stan zdrowia osoby z Gdańska u której potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 jest stabilny, będzie przeprowadzona konsultacja lekarska w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej.

Służby sanitarne prowadzą działania przeciwepidemiczne,

wtorek, 24 marzec 2020 09:23
Źródło: http://www.wsse.gda.pl/aktualnosci-i-komunikaty