Zostaje wznowiona dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej FEAD.


Organizacje Partnerskie Lokalne (OPL), które podpisały umowy z Caritas Diecezji Pelplińskiej prosimy o kontakt z koordynatorem, panią Ewą Chyłą, tel. 793 822 458, w celu ustalenia terminów odbioru żywności.
Źródło: http://pelplin.caritas.pl/?p=2958