W upalną niedzielę na kartuskim rynku młodzi katolicy manifestowali swoją wiarę. 

Podczas wydarzenia "Boży Raban" młodzież modliła się poprzez wspólny śpiew oraz taniec. O godzinie 15.00 wszyscy odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia.

fot.: Radio Głos