W poniedziałek 5 marca odbyło się w Pelplinie spotkanie zarządców muzeów kościelnych. 

W tym roku obchodzona jest 90. rocznica powstania pelplińskiego Muzeum Diecezjalnego. Była to okazja do zorganizowania dorocznego zjazdu właśnie w stolicy naszej diecezji. Spotkaniu towarzyszyło posiedzenie Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, której przewodzi biskup Michał Janocha z Warszawy.

W programie spotkania był czas na zwiedzanie muzeum, wysłuchanie koncertu muzyki dawnej oraz modlitwę w kaplicy Collegium Marianum. 

fot.: Radio Głos

Wartościowa książka