Msza Święta inaugurująca diecezjalną peregrynację figury Matki Bożej Fatimskiej sprawowana przez bp Ryszarda Kasynę w bazylice katedralnej w Pelplinie.
START: 17.30

17.30 - rozpoczyna się Msza Święta inaugurująca diecezjalną peregrynację figury Matki Bożej Fatimskiej pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny

17.33 - w katedrze rozbrzmiewa pieśń "Ave Maria" śpiewana przez tłumy wiernych zgromadzonych w świątyni na wspólnej modlitwie

17.42 - powitanie zgromadzonych przez głównego celebransa: księży, osób konsekrowanych, wiernych świeckich

17.45 - wspomnienie o wszystkich poszkodowanych w sierpniowych nawałnicach i wezwanie do modlitwy za nich

17.46 - wyznanie grzechów

17.47 - "Chwała na wysokości Bogu"

17.50 - liturgia słowa 

- Czytanie z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

- Psalm "Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko"

- Ewangelia wg  św. Jana

17.57 - homilia głoszona przez bp Ryszarda Kasynę

18.23 - wyznanie wiary

18.25 - modlitwa wiernych

18.27 - liturgia eucharystyczna

18.43 - Komunia Święta

19.00 - zakończyła się Msza Święta

Wartościowa książka