Wczoraj, 9 sierpnia w parafialnym kościele św. Mikołaja rozpoczęły się kolejne warsztaty muzyki gospel w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej w Gniewie.

Uczestników warsztatów powitał proboszcz parafii gniewskiej ks. kan. Zbigniew Rutkowski oraz dyrektor Festiwalu ks. prałat dr Zdzisław Ossowski. Konferencję wprowadzającą wygłosił franciszkanin o. Lech Dorobczyński.