Pismo katolickie Pelplin 4 i 11 stycznia 2015 R. XXVI Nr 1 (655)

W minioną niedzielę w kaszubskim Sianowie odbyły się główne uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Królowej Kaszub. Mszy Świętej pontyfikalnej przewodniczył biskup pelpliński Ryszard Kasyna. 

Do Sianowa przybyło tysiące wiernych z okolicznych miejscowości. Z samych Sierakowic dotarło do sanktuarium blisko 1500 pątników. Pielgrzymi przyszli również z Chwaszczyna (140) oraz Luzina (274). 

Wszystkich w kościele witał ks. Wojciech Trapkowski, a wcześniej w na schodach do sanktuarium - deszcz święconej wody. Ks. Kustosz Eugeniusz Grzędzicki witając księdza biskupa podsumował liczbę przybyłych.

W homilii skierowanej do wiernych obecnych na Mszy Świętej bp Kasyna nawiązał do ważnych rocznic, które Kościół w Polsce i na całym świecie celebruje w tym roku. Mówił o 300. rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz 100. rocznicy objawień w Fatimie. Jednocześnie podkreślił ogromną wagę 2017 dla kultu maryjnego. Nie zabrakło wspomnień o przeżywanych niedawno uroczystościach koronacyjnych Obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Wielu. 

"My, jako pielgrzymi przychodzimy tu, bo pragniemy przylgnąć do serca Matki – przytulić się do Jej oblicza" - akcentował Główny Celebrans. Biskup powiedział, że gromadząc się tu - pod Obraz Matki Bożej Królowej Kaszub - chcemy oczyścić własne serca i jednocześnie wejść na drogę prowadzącą do wiecznego życia z Bogiem w niebie.

Ordynariusz diecezji pelplińskiej poruszył kwestię odwagi, o którą za przyczyną Matki Bożej musimy zabiegać by odpowiedzieć na Boże powołanie (kapłańskie, zakonne, misyjne). "Nie bójmy się zawierzyć Bożej opatrzności!" - zachęcał bp Kasyna. 

Podczas homilii biskup pelpliński ogromną rolę przypisał rodzinie: "Każdy kto będzie pełnił Bożą wolę może swoim życiem naśladować Maryję: należeć do rodziny Jezusa Chrystusa. Może być Jego bratem, siostrą i matką. Jednak rodzina to coś więcej niż tylko związki krwi. Gdyby nie wiara i zaufanie byłyby one bez wartości. To od nich zależy nasza przynależność do rodziny Chrystusowej.  Samo przyjście na świat Boga w rodzinie ukazuje nam jak ważną rolę musi ona pełnić w życiu każdego z nas. Bóg pragnie bliskości z nami jaka rodzi się wśród kochających się w rodzinie osób."

Biskup Ryszard Kasyna poprosił, by każdy z obecnych zadał sobie pytanie: jaką koronę chcemy włożyć na głowę naszej Matki Bożej Królowej Kaszub? Jednocześnie podkreślił, że najpiekniejszą koronę jaką możemy Jej ofiarować jest ta spleciona z naszego życia: pięknego, dobrego, pełnego miłości i miłosierdzia. 

Na zakończenie homilii Główny Celebrans skierował się do wiernych z życzeniem, by ten odpust ubogacał ich życie, a postawa Maryi wskazywała właściwy kierunek w ziemskich pielgrzymowaniu do Chrystusa. 


 W bieżącym numerze

W świecie rozrywki zmiany następują bardzo szybko. Szczególnie jest to widoczne w świecie muzyki. Pojawiają się wykonawcy, którzy znani są przez krótki czas, a potem znikają. Jednak czasem rodzi się artysta, który nie starzeje się nigdy, ponieważ jego twórczość jest ponadczasowa.
W jakich okolicznościach zatonął legendarny okręt podwodny? Czy największa zagadka w historii polskiej marynarki zostanie rozwiązana?
Miasto z koziołkiem w herbie było miastem mojej studenckiej młodości. Lata osiemdziesiąte nie były łatwe pod różnym względem. Stan wojenny, narastający marazm społeczny, pogłębiający się rozziew pomiędzy komunistyczną władzą a narodem nie budowały dobrych widoków na przyszłość.
W końcu wakacje… To jakże aktualne zdanie wywołuje radość nie tylko w sercach uczniów i studentów, którzy z nieukrywaną satysfakcją – a często i ulgą – otrzymali do swych rąk świadectwa i indeksy wypełnione ocenami, ale także w umysłach wielu dorosłych, którzy także pragną choć nieco odpocząć od trudów codziennej pracy.
6 sierpnia 1889 roku otwarto w centrum Londynu Hotel Savoy. Tak, tak, to ten hotel, który zapoczątkował całą masę różnych Savoyów.
6 sierpnia 1889 roku otwarto w centrum Londynu Hotel Savoy. Tak, tak, to ten hotel, który zapoczątkował całą masę różnych Savoyów.

Temat numeru

Przywrócić godność w Aleppo


Syria ogarnięta wojną, cierpienie cywilnej ludności – chrześcijan i muzułmanów. Świat się kłóci o uchodźców i dozbraja walczące strony. A na miejscu, w samym centrum wydarzeń, Kościół pomaga ofiarom wojny. „Tego uczy nas Chrystus” – mówi franciszkanin Ibrahim Alsabagh, proboszcz z syryjskiego Aleppo, autor książki „Tuż przed świtem. Syria. Kroniki czasu wojny i nadziei z Aleppo”.

więcej

Historia

Gdzie jest „Orzeł”?


W jakich okolicznościach zatonął legendarny okręt podwodny? Czy największa zagadka w historii polskiej marynarki zostanie rozwiązana?
Więcej…

Felieton Bp. Wiesława Śmigla

Artysta nie starzeje się nigdy

W świecie rozrywki zmiany następują bardzo szybko. Szczególnie jest to widoczne w świecie muzyki. Pojawiają się wykonawcy, którzy znani są przez krótki czas, a potem znikają. Jednak czasem rodzi się artysta, który nie starzeje się nigdy, ponieważ jego twórczość jest ponadczasowa.
Więcej…

FELIETON / ks. Franciszek Kamecki

SZCZĘŚCIE

To dobrze, że rośnie w nas zadowolenie z życia. Pan Bóg nas wzmacnia. Wiara w Boga jest radosnym nastawieniem do świata i ludzi.