Podczas obrzędu chrztu św. ksiądz, zwracając się do rodziców dziecka, mówi: „Prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliź- niego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.

Czy jesteście świadomi tego obowiązku?”. Następnie zaś pyta chrzestnych: „A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku?”, na co oni odpowiadają: „Jesteśmy gotowi”.

Czy jednak rodzice chrzestni zdają sobie w pełni sprawę, na czym polega ich rola? (…)

 

Wartościowa książka