Bóg daje ją każdemu grzesznikowi.

Jego postępowanie czasem wydaje nam się wręcz nielogiczne.

 Mamy przebaczać siedemdziesiąt siedem razy, czyli zawsze.

Nie wolno nam przechodzić obojętnie wobec grzeszącego bliźniego.

Niesienie krzyża to najtrudniejsza forma naśladowania Mistrza.

Udzielają jej autorzy dzisiejszych czytań.

Obok Żydów wejdą do niego także poganie.

Ukazanie się Boga ludziom nazywamy teofanią.

Ukazał im w ten sposób swą Boską naturę.