Pierwsza niedziela Adwentu

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi

Takie połączenie „urzędów” ma ogromne znaczenie.

Zwykły monarcha czy współczesny przywódca polityczny zwykle sprawuje władzę cywilną nad swymi poddanymi, ale nie jest ich pasterzem. To określenie odnosimy z kolei do przywódców religijnych. Obie rzeczywistości łączy w sobie osoba Chrystusa, natomiast w Starym Testamencie postrzegano Boga Jahwe jako Króla i Pasterza Izraela. Opiekował się On troskliwie swymi owcami, będąc jednocześnie dla nich sprawiedliwym, a kiedy trzeba nawet surowym Sędzią (por. Ez 34,11–17). Każda z owieczek mogła odczuć Jego opiekę.

Psalmista wymienia szereg działań swego Opiekuna, zapewniających mu obfitość i bezpieczeństwo (por. Ps 231–6). Syn Boga, Jezus Chrystus, otrzymał godność Pasterza dla nowego ludu Bożego – dla Kościoła. Słowa Ewangelii ukazują Go także jako Sędziego, który dokona rozrachunku postępowania ludzi. Kryterium sądu będą motywowane miłosierdziem dobre uczynki. Ich wypełnianie ma zapewnić owcom wejście do nieba, a ich zaniedbanie może skutkować wiecznym potępieniem (por. Mt 25,31–46). Okazuje się zatem, że panowanie Króla i Pasterza przekracza ramy ziemskiej władzy, skoro jego wyroki mają rzutować na wieczność. Chrystus dzierży także władzę nad śmiercią. Sam jej doświadczył, ale powrócił do życia, „torując” drogę swym owcom. Kiedyś, jak przekonuje nas św. Paweł, „nastąpi koniec, gdy [Jezus] przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc” (1 Kor 15,24). Powinniśmy naszemu wielkiemu Królowi i dobremu Pasterzowi dziękować oraz słuchać Jego głosu!
 

FELIETON / Elżbieta Ruman

Wszyscy jesteśmy aktorami

Prawda nie tylko wiedzie do wolności, ale jest również bezpośrednią drogą do samego Boga. Bez prawdy nie potrafimy rozróżniać dobra i zła. Jeżeli nie szukamy prawdy, stajemy się pełnymi lęku niewolnikami, którzy tylko udają, że naprawdę żyją.

FELIETON / Adam Hlebowicz

Dary ojca pio

Italia kocha swojego świętego. Trudno się temu dziwić, wiele mu zawdzięcza. Posługa ojca Pio kojarzy się nam głównie z niezwykłym odprawianiem liturgii i stale zajętym konfesjonałem.

FELIETON / Zofia Pomirska

To też solidarność

Podczas pielgrzymki do Polski w 1987 roku Jan Paweł II w Gdańsku wypowiedział słowa nawiązujące do fragmentu Listu św. Pawła do Galatów (6,2): „»Jeden drugiego brzemiona noście«. Słowa te mają wielką nośność.

KULINARIA / Sławek Walkowski

Czas na małe podsumowanie

Odwiedziłem w tym roku kilka ciekawych miejsc i zjadłem kilka ciekawych potraw, w tym ucho. Świńskie ucho na chrupko.

Wartościowa książka

Temat aktualnego numeru (24/2018)

W bieżącym numerze