Pierwsza niedziela Adwentu

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi

Koniec roku kościelnego przyzywa nas do czujności.


Nie wiemy, kiedy nastąpi koniec świata lub naszego życia, powinniśmy zatem zachowywać stałą gotowość. Do tego wzywają nas dzisiejsze czytania. Św. Paweł pisze, że „dzień Pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy” (1 Tes 5,2), a więc niespodziewanie i nagle. Apostoł radzi: „Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi” (1 Tes 5,6). Do podobnej postawy zachęca nas sam Jezus w przypowieści o talentach (por. Mt 25,14–30).

Talent to w pierwszym rzędzie miara wagi (ponad 30 kilogramów szlachetnego kruszcu). Słudzy otrzymali majątek właściciela, po to, aby podczas jego nieobecności umiejętnie dbać o jego dorobek i go pomnażać. Nie wiedzieli przy tym, kiedy pan powróci, dlatego winni byli zachować postawę aktywnej czujności i gotowości. Przymiotnik „aktywny” nie jest przypadkowy. Przypomina nam, że powinniśmy ciągle działać, np. pomnażając swoje talenty. Drugie znaczenie terminu „talent” odnosi się do zdolności, jakie posiadamy.

Niektórzy twierdzą, że nie mają żadnych talentów, skoro nie potrafią śpiewać, mówić obcymi językami, malować itp. Okazuje się, że codzienne czynności z sercem i umiejętnością wykonywane mogą być również talentami. Opiewana przez mędrca dzielna kobieta dbająca o swój dom i zajmująca się domowymi sprawami jest niewątpliwie bardzo utalentowana (por. Prz 31,10–31), a przy tym staje się dumą swego męża (por. Ps 128,3). Ona nie musi obawiać się nagłego przyjścia Pana. Będzie na nie na pewno przygotowana. Takiej postawy warto od niej się uczyć.

 

FELIETON / Elżbieta Ruman

Wszyscy jesteśmy aktorami

Prawda nie tylko wiedzie do wolności, ale jest również bezpośrednią drogą do samego Boga. Bez prawdy nie potrafimy rozróżniać dobra i zła. Jeżeli nie szukamy prawdy, stajemy się pełnymi lęku niewolnikami, którzy tylko udają, że naprawdę żyją.

FELIETON / Adam Hlebowicz

Dary ojca pio

Italia kocha swojego świętego. Trudno się temu dziwić, wiele mu zawdzięcza. Posługa ojca Pio kojarzy się nam głównie z niezwykłym odprawianiem liturgii i stale zajętym konfesjonałem.

FELIETON / Zofia Pomirska

To też solidarność

Podczas pielgrzymki do Polski w 1987 roku Jan Paweł II w Gdańsku wypowiedział słowa nawiązujące do fragmentu Listu św. Pawła do Galatów (6,2): „»Jeden drugiego brzemiona noście«. Słowa te mają wielką nośność.

KULINARIA / Sławek Walkowski

Czas na małe podsumowanie

Odwiedziłem w tym roku kilka ciekawych miejsc i zjadłem kilka ciekawych potraw, w tym ucho. Świńskie ucho na chrupko.

Wartościowa książka

Temat aktualnego numeru (24/2018)

W bieżącym numerze