Temat numeru

Tej pokory zabrakło przywódcom Izraela.

Prorok Malachiasz przywołuje słowa Boga, który zarzuca kapłanom, że nie służą Mu należycie. Wielu ludzi pozbawili Bożej nauki i sami zeszli z właściwej drogi. Spotkała już ich za to kara (brak oczekiwanego szacunku ze strony wiernych), ale Ojciec Niebieski jeszcze się z nimi policzy (por. Ml 1,14–2,10). Równie ostrą reprymendę otrzymali inni przywódcy religijni narodu wybranego – uczeni w Piśmie i faryzeusze.

Jezus zarzucił im przede wszystkim pychę i obłudę. Pobożne uczynki wykonywali na pokaz, szukając pochwał ze strony ludzi. Chętnie zasiadali na zaszczytnych miejscach, cieszyły ich głośne pozdrowienia i grzecznościowe tytuły (por. Mt 23,5–7). Podsumowaniem słów Zbawiciela jest zdanie, które warto dobrze zapamiętać: „Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony” (Mt 23,12).

Wszyscy powinniśmy traktować się wzajemnie jako równych godnością, wszak naszym wspólnym Ojcem jest sam Bóg. Postawy uniżenia i pokory uczy nas św. Paweł. Apostoł, kierując czułe słowa do Tesaloniczan, pisze o sobie i swych towarzyszach: „Stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi” (1 Tes 2,7). W taki sposób kapłani starożytnego Izraela oraz uczeni w Piśmie i faryzeusze powinni traktować tych, którym posługują. Tak też i my powinniśmy traktować innych, zwłaszcza podwładnych, wiernych, uczniów itp. A do swej codziennej modlitwy warto dodać wyznanie psalmisty: „Panie, moje serce się nie pyszni i nie patrzą wyniośle moje oczy” (Ps 131,1).

Temat do rozmowy

Najważniejsze jest spotkanie

O nowych wyzwaniach stojących przed byłym biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej – Wiesławem Śmiglem, od niedawana nominatem diecezji toruńskiej, rozmawia ks. Wojciech Węckowski.

Pielgrzym TV

Święcenia kapłańskie w Pelplinie

me>

Wywiad

Miłość całodobowo

Mówią o niej – siostra zakonna z pazurem. Jest odważna, nieustraszona i waleczna. Dokonuje rzeczy wspaniałych, godnych podziwu. Pełna pasji i miłości do bliźniego.

W bieżącym numerze