Pierwsza niedziela Adwentu

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi

Wszyscy jesteśmy na nią zaproszeni.Psalmista ukazuje Boga jako troskliwego Pasterza oraz jako Gospodarza, który obficie karmi i poi swoich domowników (por. Ps 23,1–5). Z kolei Izajasz dopowiada, że troska Pana rozciągnie się także na tych, którzy dotąd domownikami nie byli, czyli na pogan: „Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę” (Iz 25,6). Uczta jest tu tylko obrazem wszelkich dóbr związanych z czasami mesjańskimi.

Nic zatem dziwnego, że sam Mesjasz powróci potem do jej motywu. Chrystus opowiedział arcykapłanom i starszym ludu przypowieść o poddanych, których król zaprosił na wesele swego syna (por. Mt 22,1–14). Czy można z takiego zaproszenia nie skorzystać, tym bardziej, że za obrazem władcy kryje się sam Pan, a Jego Syn to Mesjasz? Okazuje się, że tak. Większość Izraelitów odrzuciła Jezusa, odmawiając jednocześnie samemu Bogu Ojcu. Spotkała ich za to kara, a zaproszenie zostało przekazane przypadkowo spotkanym ludziom. To oni, poganie, zajęli miejsce Żydów we wspólnocie nowego Ludu Bożego, czyli Kościoła. A w Kościele Jezus nieustannie zaprasza nas na ucztę, karmiąc Chlebem eucharystycznym.

Ten duchowy pokarm ma nas pokrzepiać w drodze na ucztę niebieską. Najpierw jednak należy przejść niełatwą drogę życia doczesnego. Świadectwo św. Pawła pokazuje, że nie jest na niej lekko. Apostoł pisze: „Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości”, potrafi „i być sytym, i głód cierpieć” (Flp 4,12). Teraz jednak, gdy ucztuje wraz ze Zbawicielem w niebie, o głód i niedostatki nie musi się martwić. 

 

FELIETON / Elżbieta Ruman

Wszyscy jesteśmy aktorami

Prawda nie tylko wiedzie do wolności, ale jest również bezpośrednią drogą do samego Boga. Bez prawdy nie potrafimy rozróżniać dobra i zła. Jeżeli nie szukamy prawdy, stajemy się pełnymi lęku niewolnikami, którzy tylko udają, że naprawdę żyją.

FELIETON / Adam Hlebowicz

Dary ojca pio

Italia kocha swojego świętego. Trudno się temu dziwić, wiele mu zawdzięcza. Posługa ojca Pio kojarzy się nam głównie z niezwykłym odprawianiem liturgii i stale zajętym konfesjonałem.

FELIETON / Zofia Pomirska

To też solidarność

Podczas pielgrzymki do Polski w 1987 roku Jan Paweł II w Gdańsku wypowiedział słowa nawiązujące do fragmentu Listu św. Pawła do Galatów (6,2): „»Jeden drugiego brzemiona noście«. Słowa te mają wielką nośność.

KULINARIA / Sławek Walkowski

Czas na małe podsumowanie

Odwiedziłem w tym roku kilka ciekawych miejsc i zjadłem kilka ciekawych potraw, w tym ucho. Świńskie ucho na chrupko.

Wartościowa książka

Temat aktualnego numeru (24/2018)

W bieżącym numerze