Pierwsza niedziela Adwentu

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi

O troskliwym Gospodarzu i niewdzięcznej winnicy.Opisując relacje Boga z ludem, autorzy starotestamentalni często posługiwali się motywem winnicy. Jej troskliwym właścicielem był Pan, a winnicą naród wybrany. Psalmista, wypowiadając słowa: „Przeniosłeś winorośl z Egiptu i zasadziłeś ją, wygnawszy pogan” (Ps 80,9), nawiązuje do historii Izraela, a dokładnie do cudownego wyprowadzenia potomków Jakuba z egipskiego domu niewoli do ziemi obiecanej i pomoc w jej zdobyciu.

Druga zwrotka psalmu rozpoczyna się od pytania o los winnicy: „Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie?” (Ps 80,13). Autor zna jednak na nie odpowiedź: winorośle okazały się niewdzięczne i nie przynosiły odpowiednich owoców. Ten smutny schemat ukazuje również Izajasz. Prorok, nazywając Boga Przyjacielem, opisuje Jego miłość do winnicy (do Izraela). Troskliwa opieka Gospodarza kontrastuje z jakością owoców: zamiast winogron pojawiły się cierpkie jagody (por. Iz 5,2). To musiało spotkać się z surową karą, jaką w historii Izraela okazało się wygnanie babilońskie.

Do motywu winnicy nawiązuje Jezus, opowiadając żydowskim liderom przypowieść (por. Mt 21,33–43). Zostali oni ukazani jako dzierżawcy winnicy, którzy zabili sługi właściciela, a nawet Jego syna. W ten sposób Zbawiciel obrazuje swoje odrzucenie ze strony rodaków i gniew Boga Ojca. „Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce” (Mt 21,43), zapowiedział Żydom Zbawiciel. Teraz to Kościół jest Bożą winnicą, w której trzeba dbać o dobre owoce, między innymi o pokój, o którym pisze św. Paweł (por. Flp 4,6–9).

FELIETON / Elżbieta Ruman

Wszyscy jesteśmy aktorami

Prawda nie tylko wiedzie do wolności, ale jest również bezpośrednią drogą do samego Boga. Bez prawdy nie potrafimy rozróżniać dobra i zła. Jeżeli nie szukamy prawdy, stajemy się pełnymi lęku niewolnikami, którzy tylko udają, że naprawdę żyją.

FELIETON / Adam Hlebowicz

Dary ojca pio

Italia kocha swojego świętego. Trudno się temu dziwić, wiele mu zawdzięcza. Posługa ojca Pio kojarzy się nam głównie z niezwykłym odprawianiem liturgii i stale zajętym konfesjonałem.

FELIETON / Zofia Pomirska

To też solidarność

Podczas pielgrzymki do Polski w 1987 roku Jan Paweł II w Gdańsku wypowiedział słowa nawiązujące do fragmentu Listu św. Pawła do Galatów (6,2): „»Jeden drugiego brzemiona noście«. Słowa te mają wielką nośność.

KULINARIA / Sławek Walkowski

Czas na małe podsumowanie

Odwiedziłem w tym roku kilka ciekawych miejsc i zjadłem kilka ciekawych potraw, w tym ucho. Świńskie ucho na chrupko.

Wartościowa książka

Temat aktualnego numeru (24/2018)

W bieżącym numerze