Pierwsza niedziela Adwentu

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi

Bóg daje ją każdemu grzesznikowi.

Prawdę tę ilustruje Jezus w przypowieści o dwóch synach (por. Mt 21,28–32). Na prośbę ojca, aby udali się do pracy w winnicy, jeden odpowiedział pozytywnie, lecz nie poszedł, drugi odmówił, ale potem zreflektował się i zaczął pracować. Ten drugi przykład uczniowie uznali za właściwy (choć najbardziej poprawnym postępowaniem byłoby powiedzenie ojcu „tak” i pójście do pracy). Pierwszy brat obrazuje postawę arcykapłanów i starszych (słuchaczy przypowieści), którzy deklarowali swą bliskość względem Boga, ale de facto nie wypełniali Jego woli. Drugi brat symbolizuje wielkich grzeszników (celników i nierządnice), którzy pobłądziwszy, oddalili się od Pana, ale nawrócili się i stali się godnymi zbawienia.

Każdy, choćby największy grzesznik, ma szansę powrotu do Boga, a Ten, jako że jest dobry i łaskawy, wskaże im dr
ogę do siebie (por. Ps 25,8) i z miłością przygarnie. Wystarczy tylko, aby „bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał” i zaczął postępować „według prawa i sprawiedliwości” (Ez 18,27). Z kolei człowiek sprawiedliwy powinien zachowywać stan swej niewinności, bo jeśli zejdzie z drogi Pana, na nic się zdadzą jego wcześniejsze zasługi (por. Ez 18,26). Oto lekcja nadziei i zarazem przestroga dla nas wszystkich. Dbajmy o sprawiedliwość i nawracajmy się, walcząc skutecznie z grzechami. Nie zapominajmy jednocześnie o innych. Św. Paweł radzi: „Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich” (Flp 2,4). A jeśli owi „drudzy” żyją bezbożnie, należy im pomóc w powrocie do Boga.

FELIETON / Elżbieta Ruman

Wszyscy jesteśmy aktorami

Prawda nie tylko wiedzie do wolności, ale jest również bezpośrednią drogą do samego Boga. Bez prawdy nie potrafimy rozróżniać dobra i zła. Jeżeli nie szukamy prawdy, stajemy się pełnymi lęku niewolnikami, którzy tylko udają, że naprawdę żyją.

FELIETON / Adam Hlebowicz

Dary ojca pio

Italia kocha swojego świętego. Trudno się temu dziwić, wiele mu zawdzięcza. Posługa ojca Pio kojarzy się nam głównie z niezwykłym odprawianiem liturgii i stale zajętym konfesjonałem.

FELIETON / Zofia Pomirska

To też solidarność

Podczas pielgrzymki do Polski w 1987 roku Jan Paweł II w Gdańsku wypowiedział słowa nawiązujące do fragmentu Listu św. Pawła do Galatów (6,2): „»Jeden drugiego brzemiona noście«. Słowa te mają wielką nośność.

KULINARIA / Sławek Walkowski

Czas na małe podsumowanie

Odwiedziłem w tym roku kilka ciekawych miejsc i zjadłem kilka ciekawych potraw, w tym ucho. Świńskie ucho na chrupko.

Wartościowa książka

Temat aktualnego numeru (24/2018)

W bieżącym numerze