Pierwsza niedziela Adwentu

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi

Jego postępowanie czasem wydaje nam się wręcz nielogiczne.


Wiedział o tym doskonale już psalmista, skoro przekonywał, że „wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona” (Ps 145,3). A sam Wszechmogący ustami proroka Izajasza potwierdził tę prawdę, mówiąc: „Myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami” (Iz 55,8). W tak zarysowanym kontekście łatwiej nam zrozumieć przekaz przypowieści o robotnikach pracujących w winnicy (por. Mt 20,1–16).

Przy jej lekturze może uderzyć nas niesprawiedliwość ze strony gospodarza, który po zakończeniu pracy wypłacił taką samą sumę pieniędzy (jednego denara) zarówno pracownikom zaangażowanym od samego rana, jak i tym, którzy pracowali zaledwie przez chwilę. Ci pierwsi liczyli na większe wynagrodzenie (i wydaje się, że mieli rację!), ale nie otrzymali go. Czuli się pokrzywdzeni i zazdrośni.

Jeśli jednak uświadomimy sobie, że za obrazem właściciela winnicy ukryty jest Bóg, a denar oznacza zbawienie, to nie możemy oburzać się, że wielki grzesznik, który nawróci się choćby przed samą śmiercią, wejdzie do nieba, podobnie jak ktoś, kto o to niebo starał się sumiennie przez całe swe życie. Tak działa Bóg, choć my po ludzku często nie potrafimy zrozumieć Jego postępowania. Sztukę tę w mig pojął św. Paweł. Czy wiedząc o tym, że w naturze człowieka jest wkodowana wola życia, a instynkt samozachowawczy determinuje jego postępowanie, możemy uznać za oczywistą, logiczną i w pełni zrozumiałą deklarację apostoła: „Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk” (Flp 1,21)?

 

FELIETON / Elżbieta Ruman

Wszyscy jesteśmy aktorami

Prawda nie tylko wiedzie do wolności, ale jest również bezpośrednią drogą do samego Boga. Bez prawdy nie potrafimy rozróżniać dobra i zła. Jeżeli nie szukamy prawdy, stajemy się pełnymi lęku niewolnikami, którzy tylko udają, że naprawdę żyją.

FELIETON / Adam Hlebowicz

Dary ojca pio

Italia kocha swojego świętego. Trudno się temu dziwić, wiele mu zawdzięcza. Posługa ojca Pio kojarzy się nam głównie z niezwykłym odprawianiem liturgii i stale zajętym konfesjonałem.

FELIETON / Zofia Pomirska

To też solidarność

Podczas pielgrzymki do Polski w 1987 roku Jan Paweł II w Gdańsku wypowiedział słowa nawiązujące do fragmentu Listu św. Pawła do Galatów (6,2): „»Jeden drugiego brzemiona noście«. Słowa te mają wielką nośność.

KULINARIA / Sławek Walkowski

Czas na małe podsumowanie

Odwiedziłem w tym roku kilka ciekawych miejsc i zjadłem kilka ciekawych potraw, w tym ucho. Świńskie ucho na chrupko.

Wartościowa książka

Temat aktualnego numeru (24/2018)

W bieżącym numerze