Pierwsza niedziela Adwentu

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi

 Mamy przebaczać siedemdziesiąt siedem razy, czyli zawsze.

Każdy z nas, ilekroć przystępuje do sakramentu pokuty, doświadcza przebaczającej miłości Boga. Już psalmista przypominał człowiekowi: Pan „odpuszcza wszystkie Twoje winy (...), nie postępuje z nami według naszych grzechów” (Ps 103,3.10). To On kryje się za obrazem łaskawego króla (z przypowieści opowiedzianej przez Jezusa), który darował wierzycielowi jego ogromne długi, ale potem surowo go ukarał za to, że ten nie chciał okazać litości swojemu współsłudze (por. Mt 18,21–35).

Oto ważna lekcja dla nas wszystkich: uzyskawszy przebaczenie od Wszechmogącego, powinniśmy sami przebaczać przewinienia naszym bliźnim. One są zilustrowane za pomocą długów. Nasz dług względem Boga jest przeogromny i po ludzku nie do spłacenia, ale dzięki Jego miłosierdziu zostaje całkowicie anulowany. Jakże zatem my możemy nie darować dużo mniejszych należności, jakie zaciągnęli swym złym postępowaniem względem nas ludzie?

Bardzo dobitnie w tym kontekście brzmi zalecenie mędrca z pierwszego czytania (choć w odwrotnej względem Ewangelii kolejności): „Odpuści przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy” (Syr 28,2). A komuś, kto tego nie uczyni, Pan okaże nie miłosierdzie, lecz pomstę. Sztuki przebaczania uczy nas sam Jezus, który „umarł i powrócił do życia” (Rz 14,9). Umierając na krzyżu, darował winy swym oprawcom, a zmartwychwstając, zatriumfował nad grzechem i śmiercią. Jeśli my przebaczamy ludziom ich przewinienia, stajemy się uczestnikami zwycięstwa samego Chrystusa.

FELIETON / Elżbieta Ruman

Wszyscy jesteśmy aktorami

Prawda nie tylko wiedzie do wolności, ale jest również bezpośrednią drogą do samego Boga. Bez prawdy nie potrafimy rozróżniać dobra i zła. Jeżeli nie szukamy prawdy, stajemy się pełnymi lęku niewolnikami, którzy tylko udają, że naprawdę żyją.

FELIETON / Adam Hlebowicz

Dary ojca pio

Italia kocha swojego świętego. Trudno się temu dziwić, wiele mu zawdzięcza. Posługa ojca Pio kojarzy się nam głównie z niezwykłym odprawianiem liturgii i stale zajętym konfesjonałem.

FELIETON / Zofia Pomirska

To też solidarność

Podczas pielgrzymki do Polski w 1987 roku Jan Paweł II w Gdańsku wypowiedział słowa nawiązujące do fragmentu Listu św. Pawła do Galatów (6,2): „»Jeden drugiego brzemiona noście«. Słowa te mają wielką nośność.

KULINARIA / Sławek Walkowski

Czas na małe podsumowanie

Odwiedziłem w tym roku kilka ciekawych miejsc i zjadłem kilka ciekawych potraw, w tym ucho. Świńskie ucho na chrupko.

Wartościowa książka

Temat aktualnego numeru (24/2018)

W bieżącym numerze