Marcowy numer Małego Pielgrzyma, a w nim temat: „POST”.

„(...) gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6, 17-18).

26 marca Kościół wspomina pierwszego świętego, kanonizowanego przez samego Chrystusa. Jego imię, Dyzmas lub Dyzma, zachowało się w apokryfach – dziełach opisujących historię Kościoła, niewłączonych do Pisma Świętego. Trudno z całą pewnością powiedzieć, że tak właśnie miał na imię człowiek, którego nazwano Dobrym Łotrem.

Lutowy numer Małego Pielgrzyma, a w nim temat: „W zdrowym ciele – zdrowy duch!”.

„W tym właśnie czasie (Jezus) wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów;  oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem” (Łk 7, 21).

Wielu świętych zostawiło nam swoje pisma, dzięki którym możemy próbować lepiej pojąć tajemnicę Boga. Byli i tacy, którzy to, co niepojęte i niewypowiedziane potrafili przekazać poprzez sztukę. Takim błogosławionym z pędzlem w dłoni był włoski brat dominikanin Guido di Pietro, który w zakonie przybrał imię Jan. Jednak przylgnął doń przydomek Fra Angelico – Anielski Braciszek.

Styczniowy numer Małego Pielgrzyma, a w nim temat: OD-NOWA!

„Odnów nas, Boże, nasz Zbawco” (Ps 85,5). Tymi słowami Psalmista prosi Boga, aby nas odnowił. Jaki jest sens tej prośby? Co znaczy słowo „odnowić”? Otóż to słowo ma dwa znaczenia.

6 stycznia wrócimy do domów z kościoła z poświęconą kredą i kadzidłem. Wonną mieszanką ziół i żywic okadzimy mieszkanie, a kredą napiszemy na drzwiach trzy litery: K M B. To inicjały imion Kacpra, Melchiora i Baltazara – Trzech Króli.