Szpitale psychiatryczne w Polsce nie mają niestety dobrej opinii. Są jednak takie oddziały, na których pracują pasjonaci, starający się zmienić ten nie najlepszy wizerunek. Przykładem może być oddział leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. Z kierownikiem, dr. Bartłomiejem Gorlewskim, rozmawia Iwona Demska.


Schola Cantorum Gymevensis świętuje w tym roku 25-lecie swojej działalności. Jest jednym z nielicznych chórów świeckich w Polsce wykonujących tradycyjny chorał gregoriański w oryginalnym przekładzie. W rozmowie z Anną Gniewkowską-Gracz o potędze średniowiecznego śpiewu liturgicznego i pasji, która staje się misją, mówią Eligiusz Machlus – dyrygent chóru, oraz Wojciech Górski – menadżer.

Z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem, rekolekcjonistą i wykładowcą homiletyki o Wielkim Poście rozmawia ks. Wojciech Węckowski


Z księdzem Krzysztofem Wonsem, biblistą, o odnowie wiary przez Słowo Boże – rozmawia ks. Wojciech Węckowski.