Przepis ma wejść w życie na początku 2040 roku. Od tego czasu będzie obowiązywał zakaz sprzedaży nowych samochodów z silnikami benzynowymi i dieslowskimi. W ofercie motoryzacyjnej znajdą się tylko samochody z napędem elektrycznym. Zakaz będzie też dotyczył hybryd wyposażonych w silniki spalinowe. Inicjatywa rządu jest przynajmniej częściowo wymuszona przez Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii, który wydał wyrok zobowiązujący rządzących do poradzenia sobie z nielegalną – czyli przekraczającą dopuszczalne poziomy – emisją tlenków azotu. Jej źródłem są w dużej mierze silniki diesla. W związku z tym wyrokiem rząd przekaże 255 milionów funtów władzom lokalnym, które mają być wykorzystane m.in. na likwidację progów ograniczających prędkość, przeprogramowanie sygnalizacji świetlnej i zmianę organizacji ruchu. Ocenia się, że każdego roku na Wyspach Brytyjskich zanieczyszczenia powietrza zabijają ponad 40 tys. ludzi.

aw


„Pielgrzym” 2017, nr 18 (724), s. 35