Jest nowy rekordzista długowieczności w świecie zwierząt. Zdaniem naukowców rekin polarny może dożyć wieku ponad 400 lat!
Pionierem badań rekinów polarnych jest dr Julius Nielsen z Uniwersytetu w Kopenhadze. Wiek danego gatunku w tradycyjny sposób określa się poprzez analizę zwapniałych tkanek. Takie u rekinów nie występują. Zespół Nielsena wpadł zatem na inny sposób i zebrał soczewki oczu 28 samic, które zaplątały się w sieci rybackie. Biolodzy zbadali centrum soczewki, kształtujące się w trakcie rozwoju zarodkowego, i dzięki temu określili, ile lat ma dany rekin. Wyniki były zaskakujące. Okazało się, że średnia długość życia przebadanych rekinów wynosiła 272 lata, podczas gdy dwie największe samice (o długości blisko 5 m) przeżyły odpowiednio 335 i 392 lata. Co ciekawe, rekiny polarne osiągają dojrzałość płciową dopiero w wieku około 156 lat.

aw


„Pielgrzym” 2016, nr 18 (698), s. 35