Historia wspólnoty Chrystusowej w naturalny sposób wpisuje się w historię poszczególnych narodów, będących częściami kontynentu europejskiego o dość jednoznacznie ukształtowanej kulturze. Specyfika każdej kultury jest jednak taka, iż jej najważniejsze elementy, takie jak wartości, zasady, wspólna obyczajowość, przekraczają granice kontynentów bądź też ramy czasowe określonych wydarzeń.


Benedykt XVI, precyzując pojęcie Europy, zwrócił uwagę na to, iż owa nazwa jest „pojęciem kulturowym i historycznym”. Analiza ludzkich dokonań umożliwia zatem odtworzenie ramowej ścieżki rozwoju jednostek i społeczności. Jest również konieczna, by osoba mogła dookreślić swoją własną tożsamość, niezbędną dla prowadzenia owocnego dialogu w przyszłości. (…)

ks. Janusz SzulistWięcej przeczytasz w najnowszym numerze dwutygodnika „Pielgrzym” (03/2020).

Historia wspólnoty Chrystusowej w naturalny sposób wpisuje się w historię poszczególnych narodów, będących częściami kontynentu europejskiego o dość jednoznacznie ukształtowanej kulturze. Specyfika każdej kultury jest jednak taka, iż jej najważniejsze elementy, takie jak wartości, zasady, wspólna obyczajowość, przekraczają granice kontynentów bądź też ramy czasowe określonych wydarzeń.