Co czeka Kościół w nowym roku? Jakie wydarzenia 2019 roku były najważniejsze? I czy nadal jesteśmy chrześcijańską wyspą na tle państw Europy zachodniej? Na te i na inne pytania w rozmowie z Alicją Samolewicz-Jeglicką odpowiada Prymas Polski abp Wojciech Polak.


– Jak można podsumować miniony rok w Kościele w Polsce?
– Z całą pewnością był to rok bogaty w wydarzenia. Doświadczyliśmy wielu Bożych łask, ale też sytuacji trudnych, bolesnych, związanych z kryzysem i problemami. Stajemy wobec nich i staramy się je rozwiązać najlepiej jak potrafimy, nie da się jednak ukryć, że do rozwiązania niektórych musimy wciąż jeszcze dorastać. Historia Kościoła i samo życie pokazują jednak, że kryzys może być impulsem do odnowy, do nowej gorliwości, do oczyszczenia.

– Które z problemów są zdaniem Księdza Prymasa najtrudniejsze?
– W mojej ocenie najtrudniejszym i najboleśniejszym jest wykorzystywanie seksualne małoletnich przez niektórych duchownych. To doświadczenie z całą pewnością najbardziej bolesne dla ofiar, którym należy się nasze wsparcie, szacunek i zrozumienie. Ale to doświadczenie bolesne także dla wspólnoty Kościoła. Grzech i przestępstwo wykorzystania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne jest dla Kościoła ogromnym bólem, wstydem i wyrzutem sumienia. Staramy się tej krzywdzie jak najskuteczniej przeciwdziałać, podejmując szereg działań o charakterze prewencyjnym i systemowym. Wydane zostały przez Konferencję Episkopatu Polski specjalne wytyczne, na bazie których poszczególne diecezje przygotowały własne programy. W diecezjach i zakonach działają delegaci do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Od niedawna działa też Fundacja św. Józefa, mająca pomagać osobom pokrzywdzonym. Są też inicjatywy podejmowane oddolnie, jak choćby telefon zaufania „Zranieni w Kościele”, uruchomiony przez katolickie środowisko dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele.

– Co ważnego dla Kościoła wydarzyło się jeszcze w 2019 roku?
– Tych wydarzeń było naprawdę wiele i trudno je wszystkie w kilku zdaniach wymienić. Z całą pewnością dla Kościoła w Polsce ważnym i radosnym wydarzeniem było…


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze dwutygodnika „Pielgrzym” (01/2020).