Po raz pierwszy przyjechała do Polski w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Warszawę i jej mieszkańców pokochała od pierwszych chwil. W znacznym stopniu wpłynęło to na jej zainteresowania. Z historykiem – doktor nauk humanistycznych - Alexandrą Richie, autorką książki "Warszawa 1944" rozmawia Iwona Demska.

 

- Skąd u Pani tak żywe zainteresowanie historią Polski, zwłaszcza Powstaniem Warszawskim?

- W naszym życiu o wyborach często decyduje przypadek. Wiele lat temu studiowałam w Oksfordzie i w związku z moimi zainteresowaniami spędziłam sporo czasu w NRD. Udając studentkę muzykologii, pisałam wtedy doktorat o politycznej manipulacji historią w Niemczech Wschodnich. Wiza, którą mi wydano zakładała, że wyjazd na zachód, nawet do Berlina Zachodniego, automatycznie ją kasował i nie pozwalał na powrót. (…)

 

Wartościowa książka