Społeczność działkowców w Polsce to 1,2 mln osób (z rodzinami ok. 3 mln) zrzeszonych w 5 tys. rodzinnych ogrodów działkowych, posiadających w sumie 966 tys. działek o łącznym areale 43 tys. ha. W środowisku tym zrodziła się inicjatywa obywatelska, która po zebraniu miliona podpisów popierających, wniosła do Sejmu projekt nowej, zreformowanej „Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych”.

Wartościowa książka