Przeszkodą w relacjach z innymi jest zazdrość. Często jest ona wynikiem może jakiś kompleksów, niezrealizowanych marzeń czy zagrożonej pozycji społecznej. Wyraża pewnego rodzaju sztywność myślenia, która ogranicza również działania własne i hamuje aktywność innych.

Aktywność ludzka zakłada czas pracy i czas odpoczynku. To bardzo ważna i higieniczna sprawa, a zarazem konieczna dla korzystnej wydajności i dobrych efektów pracy oraz zwiększenia motywacji do niej

Radość, uśmiech, wesele są oznaką dobrego samopoczucia, zadowolenia, że wszystko zmierza do właściwego celu. Świadczą też o postawie wnętrza, ale też i o tym, co człowiek przeżywa w danej chwili. Osoba pogodna zazwyczaj zjednuje sobie innych ludzi. Jeżeli owa radość pojawi się w okolicznościach, gdy inni przeżywają jakiś głęboki smutek, to może być odczytany jako wysoka niestosowność.

 

Wartościowa książka