Szkoła Animatorów i Liderów

Zostali klerykami na trzy dni

Pani Piasecka stoi na globie ziemskim, trzymając na prawym ramieniu Dzieciątko Jezus, a Jej uśmiech jest dla całego świata, dla każdego człowieka i dla całego stworzenia znakiem błogosławieństwa i miłości Ojca.

Każde dziecko żyje z przedwiecznej miłości Ojca. Wielkim szczęściem jest mieć świadomość, że w tej Bożej miłości uczestniczą też rodzice. Nasze poczęcie i narodzenie również sprawiło komuś ogromną radość. Jeśli rodzice zdołają wprowadzić dziecko w świat wiary, to jednocześnie obdarzają je przekonaniem, że ono samo jest cudem. Dzieci tak wychowywane uczą się, że obok ziemskich rodziców mają Ojca, który jest Bogiem oraz Matkę, która bardzo nas kocha. Tak sprawy Boże łączą się ze sprawami ludzkimi, a więzi rodzinne zbliżają do siebie niebo i ziemię.

 

Piaseckie sanktuarium – znak od Pana

Dla dzieci pochodzących z ziemi kociewskiej ważnym miejscem tego wprowadzania w świat uprzedzającej miłości Trójjedynego Boga oraz macierzyńskiej opieki Matki Chrystusa jest sanktuarium w Piasecznie. Maryja jest tam czczona jako Królowa Pomorza i Matka Jedności. Do Jej tronu nasi dziadkowie i rodzice pielgrzymowali przez całe lata, zanosząc modlitwy o błogosławieństwo i łaskę nowego życia w naszych rodzinach. (…)

 

FELIETON / Elżbieta Ruman

Wszyscy jesteśmy aktorami

Prawda nie tylko wiedzie do wolności, ale jest również bezpośrednią drogą do samego Boga. Bez prawdy nie potrafimy rozróżniać dobra i zła. Jeżeli nie szukamy prawdy, stajemy się pełnymi lęku niewolnikami, którzy tylko udają, że naprawdę żyją.

FELIETON / Adam Hlebowicz

Dary ojca pio

Italia kocha swojego świętego. Trudno się temu dziwić, wiele mu zawdzięcza. Posługa ojca Pio kojarzy się nam głównie z niezwykłym odprawianiem liturgii i stale zajętym konfesjonałem.

FELIETON / Zofia Pomirska

To też solidarność

Podczas pielgrzymki do Polski w 1987 roku Jan Paweł II w Gdańsku wypowiedział słowa nawiązujące do fragmentu Listu św. Pawła do Galatów (6,2): „»Jeden drugiego brzemiona noście«. Słowa te mają wielką nośność.

KULINARIA / Sławek Walkowski

Czas na małe podsumowanie

Odwiedziłem w tym roku kilka ciekawych miejsc i zjadłem kilka ciekawych potraw, w tym ucho. Świńskie ucho na chrupko.

Wartościowa książka

Temat do rozmowy

W bieżącym numerze