Szkoła Animatorów i Liderów

Zostali klerykami na trzy dni

Odwołanie się do Opatrzności przypomina nam, kim jesteśmy: kruchymi i śmiertelnymi bytami cielesnymi w świecie, nad którym nie mamy całkowitej kontroli. Ludzkie życie ma swoje ograniczenia i nie panujemy nad wszystkim. Żyć inteligentnie w takich okolicznościach oznacza odkrywanie równowagi w bogactwie różnorodnych istnień, i niezaprzeczanie własnej skończonej kondycji.

Stworzenie – system nakierowany na życie

Karl Barth, jeden z największych myślicieli chrześcijańskich XX wieku, jako istotną kategorię etyczną wymienia szacunek dla życia. „Życie – pisze – to coś, czego nie można posiadać; ono może być jedynie przeżywane”. Życie rozwija się w czasie, można go doświadczać jako daru, nie jako przedmiotu posiadania; można go doświadczać jako czegoś, co urzeczywistnia się przez relację ze Stwórcą.

Stwórca połączył świętość życia z samym życiem. Biblia przedstawia nam wyraźną wizję i konkretną definicję Opatrzności Bożej, na którą składa się m.in.: troska o odpowiednie warunki dla całego życia, o zachowanie tych warunków i o przyszłość życia. Bóg obiecuje po potopie, że życie nie zostanie całkowicie unicestwione, jednak obietnica ta nie zdejmuje z nas brzemienia odpowiedzialności za pojawiające się kryzysy. Przyjmujemy na siebie zadanie, by chronić przyszłość życia i świata, i tym samym honorujemy szczególną godność człowieka. (...)

 

FELIETON / Elżbieta Ruman

Wszyscy jesteśmy aktorami

Prawda nie tylko wiedzie do wolności, ale jest również bezpośrednią drogą do samego Boga. Bez prawdy nie potrafimy rozróżniać dobra i zła. Jeżeli nie szukamy prawdy, stajemy się pełnymi lęku niewolnikami, którzy tylko udają, że naprawdę żyją.

FELIETON / Adam Hlebowicz

Dary ojca pio

Italia kocha swojego świętego. Trudno się temu dziwić, wiele mu zawdzięcza. Posługa ojca Pio kojarzy się nam głównie z niezwykłym odprawianiem liturgii i stale zajętym konfesjonałem.

FELIETON / Zofia Pomirska

To też solidarność

Podczas pielgrzymki do Polski w 1987 roku Jan Paweł II w Gdańsku wypowiedział słowa nawiązujące do fragmentu Listu św. Pawła do Galatów (6,2): „»Jeden drugiego brzemiona noście«. Słowa te mają wielką nośność.

KULINARIA / Sławek Walkowski

Czas na małe podsumowanie

Odwiedziłem w tym roku kilka ciekawych miejsc i zjadłem kilka ciekawych potraw, w tym ucho. Świńskie ucho na chrupko.

Wartościowa książka

Temat do rozmowy

W bieżącym numerze