Rok po nawałnicy na Pomorzu

Duchowa adopcja dziecka poczętego

Diecezja pelplińska u Matki

Odwołanie się do Opatrzności przypomina nam, kim jesteśmy: kruchymi i śmiertelnymi bytami cielesnymi w świecie, nad którym nie mamy całkowitej kontroli. Ludzkie życie ma swoje ograniczenia i nie panujemy nad wszystkim. Żyć inteligentnie w takich okolicznościach oznacza odkrywanie równowagi w bogactwie różnorodnych istnień, i niezaprzeczanie własnej skończonej kondycji.

Stworzenie – system nakierowany na życie

Karl Barth, jeden z największych myślicieli chrześcijańskich XX wieku, jako istotną kategorię etyczną wymienia szacunek dla życia. „Życie – pisze – to coś, czego nie można posiadać; ono może być jedynie przeżywane”. Życie rozwija się w czasie, można go doświadczać jako daru, nie jako przedmiotu posiadania; można go doświadczać jako czegoś, co urzeczywistnia się przez relację ze Stwórcą.

Stwórca połączył świętość życia z samym życiem. Biblia przedstawia nam wyraźną wizję i konkretną definicję Opatrzności Bożej, na którą składa się m.in.: troska o odpowiednie warunki dla całego życia, o zachowanie tych warunków i o przyszłość życia. Bóg obiecuje po potopie, że życie nie zostanie całkowicie unicestwione, jednak obietnica ta nie zdejmuje z nas brzemienia odpowiedzialności za pojawiające się kryzysy. Przyjmujemy na siebie zadanie, by chronić przyszłość życia i świata, i tym samym honorujemy szczególną godność człowieka. (...)

 

FELIETON / Elżbieta Ruman

Wszyscy jesteśmy aktorami

Prawda nie tylko wiedzie do wolności, ale jest również bezpośrednią drogą do samego Boga. Bez prawdy nie potrafimy rozróżniać dobra i zła. Jeżeli nie szukamy prawdy, stajemy się pełnymi lęku niewolnikami, którzy tylko udają, że naprawdę żyją.

FELIETON / Adam Hlebowicz

ARTYŚCI

W czasie wakacyjnych wojaży mamy okazję natknąć się na przeróżne dzieła artystyczne wytworzone myślą i rękami ludzi.

FELIETON / Zofia Pomirska

Mało znany patron Pomorza

W sobotę 7 lipca w Luzinie odbył się jubileuszowy XX Zjazd Kaszubów. Tradycja organizowania tych zjazdów zrodziła się z chęci upamiętnienia zjednoczenia Kaszub w granicach jednego województwa (pomorskiego) po reformie administracyjnej w 1999 roku.

KULINARIA / Sławek Walkowski

O chłodnych zupach..

Nasz narodowy epos zaczyna się od słów „Litwo, ojczyzno moja…”, a nasz narodowy chłodnik to chłodnik litewski.

Wartościowa książka

Temat aktualnego numeru (16/2018)

Bliźniaczki w podróży

Duchowość

W bieżącym numerze