Ewangelizacja

Odwołanie się do Opatrzności przypomina nam, kim jesteśmy: kruchymi i śmiertelnymi bytami cielesnymi w świecie, nad którym nie mamy całkowitej kontroli. Ludzkie życie ma swoje ograniczenia i nie panujemy nad wszystkim. Żyć inteligentnie w takich okolicznościach oznacza odkrywanie równowagi w bogactwie różnorodnych istnień, i niezaprzeczanie własnej skończonej kondycji.

Stworzenie – system nakierowany na życie

Karl Barth, jeden z największych myślicieli chrześcijańskich XX wieku, jako istotną kategorię etyczną wymienia szacunek dla życia. „Życie – pisze – to coś, czego nie można posiadać; ono może być jedynie przeżywane”. Życie rozwija się w czasie, można go doświadczać jako daru, nie jako przedmiotu posiadania; można go doświadczać jako czegoś, co urzeczywistnia się przez relację ze Stwórcą.

Stwórca połączył świętość życia z samym życiem. Biblia przedstawia nam wyraźną wizję i konkretną definicję Opatrzności Bożej, na którą składa się m.in.: troska o odpowiednie warunki dla całego życia, o zachowanie tych warunków i o przyszłość życia. Bóg obiecuje po potopie, że życie nie zostanie całkowicie unicestwione, jednak obietnica ta nie zdejmuje z nas brzemienia odpowiedzialności za pojawiające się kryzysy. Przyjmujemy na siebie zadanie, by chronić przyszłość życia i świata, i tym samym honorujemy szczególną godność człowieka. (...)

 

FELIETON / Elżbieta Ruman

Wszyscy jesteśmy aktorami

Prawda nie tylko wiedzie do wolności, ale jest również bezpośrednią drogą do samego Boga. Bez prawdy nie potrafimy rozróżniać dobra i zła. Jeżeli nie szukamy prawdy, stajemy się pełnymi lęku niewolnikami, którzy tylko udają, że naprawdę żyją.

FELIETON / Adam Hlebowicz

Na szlaku

Kiedy człowiek wędruje na piechotę, zwłaszcza w przypadku dłuższych odcinków marszu, zawsze się trochę udręczy. A to spiekota, a to bąble na stopach, a to znów deszcz porosi. Jednak to co zyskuje jest ponad te niedogodności.

FELIETON / Zofia Pomirska

Zasypana fontanna

Od jakiegoś czasu prowadzę szkolenia dla nauczycieli. To grupa zawodowa, która wciąż musi podnosić swoje kwalifikacje, żeby nadążyć za wymogami współczesnej edukacji. Nieustannie szkolą się lekarze, bo medycyna wciąż idzie do przodu.

KULINARIA / Sławek Walkowski

Szakszuka adoptowana

Kraina starszych braci w wierze przyjęła,
polubiła i wciągnęła arabską potrawę,
a potem ją wyeksportowała w świat już z gwiazdą Dawida.

Temat do rozmowy