Komunikat biskupa diecezjalnego

Jak Chrystus stał się dla nas człowiekiem, tak wybrani przez Boga ludzie na mocy sakramentu święceń stają się dla Kościoła i świata ambasadorami Boskich spraw.

Człowiek jest sam dla siebie wielką tajemnicą. Odkrycie jej wymaga pomocy Kogoś, kto zna nas dłużej i lepiej od nas samych. Stworzony na obraz i podobieństwo Trójjedynego Boga człowiek nosi w sobie pragnienie jednoczenia tego, co różne. Do tego przecież jest powołany, aby połączyć w sobie już w swym poczęciu miłość ojca i matki, ale także ciało i duszę, doczesność i wieczność, a już w świadomym życiu radość oddania z cierpieniem odrzucenia. Niestety, w powołanie to poprzez ranę grzechu pierworodnego wkrada się czasem pewien błąd. Jakże często na siłę próbujemy łączyć także to, czego połączyć nie można. Czyż błąd ten nie objawia się wówczas, gdy staramy się jednoczyć prawdę z kłamstwem, brzydotę z pięknem czy miłość z grzechem? (…)

 

FELIETON / Elżbieta Ruman

Wszyscy jesteśmy aktorami

Prawda nie tylko wiedzie do wolności, ale jest również bezpośrednią drogą do samego Boga. Bez prawdy nie potrafimy rozróżniać dobra i zła. Jeżeli nie szukamy prawdy, stajemy się pełnymi lęku niewolnikami, którzy tylko udają, że naprawdę żyją.

FELIETON / Adam Hlebowicz

Dary ojca pio

Italia kocha swojego świętego. Trudno się temu dziwić, wiele mu zawdzięcza. Posługa ojca Pio kojarzy się nam głównie z niezwykłym odprawianiem liturgii i stale zajętym konfesjonałem.

FELIETON / Zofia Pomirska

To też solidarność

Podczas pielgrzymki do Polski w 1987 roku Jan Paweł II w Gdańsku wypowiedział słowa nawiązujące do fragmentu Listu św. Pawła do Galatów (6,2): „»Jeden drugiego brzemiona noście«. Słowa te mają wielką nośność.

KULINARIA / Sławek Walkowski

Czas na małe podsumowanie

Odwiedziłem w tym roku kilka ciekawych miejsc i zjadłem kilka ciekawych potraw, w tym ucho. Świńskie ucho na chrupko.

Wartościowa książka

Temat aktualnego numeru

W bieżącym numerze